KNBcode Codenaam Auteur Titel Jaar Uitgever
Oj01bdNoord-HollandGeelen, L.H.W.T. (red.)Bijlagen eco-hydrologisch onderzoek: eindrapport / Scenario’s voor een optimaal samengaan van waterwinning en natuurbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen / Eco-hydrologisch onderzoek1998Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Oj01bdNoord-HollandSoesbergen, M., G. Baeyens & J.P. RamDe oecologische situatie in en om het Verlengde Oosterkanaal in 1992 / Oeco-hydrologisch onderzoek / Rapport 92.02241993AquaSense, Amsterdam
Oj01bdNoord-HollandPomarius, H. et al.Ecologische effecten van de waterwinning op de binnenduinrand / Eco-hydrologisch onderzoek1997Gemeentewaterleidingen Amsterdam / Provincie Noord-Holland, Haarlem
Oj01bdNoord-HollandBeckers, M. & N. PetersNattigheid rond het Oosterkanaal / Uitwerking van twee vernattingsscenario’s in het zuidelijke duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen1998Gemeentewaterleidingen Amsterdam / Larenstein, z.pl.
Oj01bdNoord-HollandCousin, E.F.H.M. et al.Oeco-hydrologisch onderzoek – Zuid / Amsterdamse Waterleidingduinen / Scenario 141993Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Oj01bdNoord-HollandGmelig, I.Herinrichtingsplan Van Limburg Stirumkanaal / Uitvoering scenario 14 optie 11994Gemeentewaterleidingen Amsterdam / Hogeschool Holland, Diemen
Pz00aacartografie diversVeer, A.A. de, A. Buitenhuis & H. van het LooVergelijking van Nederlandse methoden van landschapsbeeldkartering en hun toepassingsmogelijkheden1977Pudoc / Stiboka, Wageningen
Oj01beNoord-HollandBesse, M.Bodemonderzoek in vochtige en natte duinvalleien in de Amsterdamse Waterleidingduinen / Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen grondwater, humusprofiel en vegetatie / Oeco-hydrologisch onderzoek1996Gemeentewaterleidingen Amsterdam / Universiteit van Amsterdam
Ee01ablandschapsecologieBesse, M.Heeft de expositie van een helling invloed op vergrassing van open droge duinvegetaties? / Een inventariserend onderzoek in Meijendel en de Amsterdamse Waterleidingduinen1993Universiteit van Amsterdam
Oj01bfNoord-HollandJellema, A.De effecten van herbivorie op de vegetatie-ontwikkeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen / Analyse op basis van historische gegevens1998Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Jd04aanatuurbeheerVisser, M.Invloed van de wandelrecreatie op de fauna van de Amsterdamse Waterleidingduinen / Een inventariserend literatuuronderzoek1996Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Oj01bbNoord-HollandAppelman, K.Een halve eeuw landschapsontwikkeling in Westhoek, Paardenkerkhof en Sasbergen / Een onderzoek naar veranderingen in de vegetatiestructuut in de Amsterdamse Waterleidingduinen zoals die zich hebben voorgedaan tussen 1938 en 1988 onderzocht door middel van luchtfoto-interpretatie, veldwerk en literatuurstudie1989Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Oj01bbNoord-HollandHave, C. van derEen halve eeuw landschapsontwikkeling in De Vellen, Palmveld en Vogelenveld / Een onderzoek naar veranderingen in de vegetatiestructuur in de Amsterdamse Waterleidingduinen zoals die zich hebben voorgedaan tussen 1938 en 1988, onderzocht door middel van luchtfoto-interpretatie, veldwerk en literatuurstudie1991Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Oj01bbNoord-HollandBoersma, S.F.50 Jaar vegetatiestructuurontwikkeling in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen1996Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Ee01ablandschapsecologieRaggers, J.Duin-eikenbossen in het kalkrijke duingebied / Literatuuronderzoek naar de vitaliteitsvermindering van eik en de toenemende vergrassing in eikenbossen in het kalkrijke duingebied / Hinkeloord Reports nr. 201997Landbouwuniversiteit Wageningen
Ee01aczoetwaterecosystemenAnonymusLeven in het zoete water / Basiscursus vakgroep biologiez.jr.Hogeschool van Utrecht
Ee01aczoetwaterecosystemenAnonymusEcologie van het zoete water / Practicumboek vakgroep biologie1996Hogeschool van Utrecht
Ee01aczoetwaterecosystemenWitte, J.Ph.M. & R. van der MeijdenNatte en vochtige ecosystemen / Analyse van verspreiding en verandering op basis van floristische en bodemkundige gegevens / Wetenschappelijke Mededeling nr. 2001990KNNV, Utrecht
Ee01aczoetwaterecosystemenRingelberg, J.Inleiding tot de aquatische ecologie / In het bijzonder van het zoete water1976Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht
Fa00aaplantkunde/botanieKruseman, W.M. & R. TolmanPlanten en bloemen / Kijk uit je ogen! nr. 11946Born, Assen
10768 resultaten.