Natuurexpressie

Tot jezelf komen.

Bij natuurexpressie draait het om het creatief weergeven van je eigen emotie bij een natuurwaarneming. Hoe je je het liefste uit, verschilt van persoon tot persoon. De één voelt zich aangetrokken tot tekenen of schilderen, een ander legt gevoelens het liefste vast in proza of poëzie terwijl een derde de natuurbeleving bij voorkeur omzet in muziek of dans. Daarom bieden we al deze verschillende vormen van expressie aan.

Het aantal plaatsen is beperkt omdat we veel persoonlijke aandacht willen geven.

Werkwijze

Gericht leren waarnemen met al je zintuigen, het ervaren van de emotie die dit oproept en het op creatieve wijze uiting geven aan dat gevoel vormen de basis voor elke belevingsweergave. Wat een waarneming met jou doet is dus uitgangspunt voor het creatief proces.

Locaties

Vrijwel alle bijeenkomsten vinden buiten plaats te midden van mooie natuur. Alleen bij slecht weer vindt de activiteit binnen plaats. De locatie daarvan is afhankelijk van het natuurgebied waar de specifieke activiteit zou plaatsvinden. We streven ernaar dat de binnenlocaties zo dicht mogelijk bij de buitenlocaties liggen.

Buitenateliers

Ter introductie organiseren we buitenateliers: creatieve workshops in de natuur zoals natuurfotografie of zinnentochten. Zo kun je in één dagdeel ontdekken of de werkwijze je aanspreekt. Is deze natuurervaring wat je zoekt? Dan kun je je inschrijven voor een workshopcyclus.

Materiaalkosten

Voor een aantal vormen van natuurexpressie zijn materialen nodig. Denk bijvoorbeeld aan tekenpapier en tekengerei of verf en penselen. Het gebruik van zulke basismaterialen zit bij de prijs inbegrepen.

Workshopaanbod