KNBcode Codenaam Auteur Titel Jaar Uitgever
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J., M.H. Jalink & A.J.M. JansenVennen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in vennen / Indicatorsoorten nr. 51998Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieJalink, M.H.Duinvalleien (kalkarme duinen) / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in duinvalleien van het Waddendistrict / Indicatorsoorten nr. 6 / Veldversie2001Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieJalink, M.H.Duinvalleien (kalkarme duinen) / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in duinvalleien van het Waddendistrict / Indicatorsoorten nr. 62001Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J., J. Grijpstra & M.H. JalinkDuinvalleien (kalkrijke duinen) / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in duinvalleien van het Renodunaal district / Indicatorsoorten nr. 7 / Veldversie2002Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J., J. Grijpstra & M.H. JalinkDuinvalleien (kalkrijke duinen) / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in duinvalleien van het Renodunaal district / Indicatorsoorten nr. 72002Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J. & M.H. JalinkDroge duinen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in droge duinen / Indicatorsoorten nr. 8 / Veldversie1999Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J. & M.H. JalinkDroge duinen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in droge duinen / Indicatorsoorten nr. 81999Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J. & M.H. JalinkBoezemlanden / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in boezemlanden / Indicatorsoorten nr. 9 / Veldversie2005Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J. & M.H. JalinkBoezemlanden / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in boezemlanden / Indicatorsoorten nr. 92005Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J., J. Grijpstra & M.H. JalinkUiterwaarden / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden / Indicatorsoorten nr. 10 / Veldversie2007Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J., J. Grijpstra & M.H. JalinkUiterwaarden / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden / Indicatorsoorten nr. 102007Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01ablandschapsecologieBakker, T.W.M., J.A. Klijn & F.J. van ZadelhoffDuinen en duinvalleien / Een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied1979Pudoc, Wageningen
Ee01ablandschapsecologieDoing, H.Landschapsoecologie van de duinstreek tussen Wassenaar en IJmuiden / Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 74-121974Veenman & Zonen, Wageningen
Ee01ablandschapsecologieDoing, H.Landschapsoecologie van de Nederlandse kust / Een landschapskartering op vegetatiekundige grondslag1988Duinbehoud / Publikatiefonds Duinen, Leiden
Ee01ablandschapsecologieDoing, H.Landscape ecology of the Dutch coast1988Duinbehoud, Leiden / European Union for Coastal Conservation, z.pl.
Ee01ablandschapsecologieZadelhoff, F.J. vanNederlandse kustduinen / Geobotanie1981Pudoc, Wageningen
Oj01bdNoord-HollandBaeyens, G. & R.A. SchuurmansOeco-hydrologisch onderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen 1989-19911989Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Oj01bdNoord-HollandGeelen, L.H.W.T.Oeco-hydrologische effectbeschrijving van de waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen / Scenariostudie in het noordoostelijk deel en de aangrenzende polders ten einde te voldoen aan voorschrift 8 van de Grondwaterwet-vergunning verleend op grond van artikel 14 en 54 door Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland / Oeco-hydrologisch onderzoek1996Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Oj01bdNoord-HollandGeelen, L.H.W.T.Oeco-hydrologische effectbeschrijving van de waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen / Oeco-hydrologisch onderzoek1996Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Oj01bdNoord-HollandGeelen, L.H.W.T. (red.)Eco-hydrologisch onderzoek: eindrapport / Scenario’s voor een optimaal samengaan van waterwinning en natuurbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen / Eco-hydrologisch onderzoek1998Gemeentewaterleidingen Amsterdam
10692 resultaten.