KNBcode Codenaam Auteur Titel Jaar Uitgever
Ee00aalandschapsecologieBerendsen, H.J.A.Landschap in delen / Overzicht van de geofactoren / Fysische Geografie van Nederland2005Van Gorcum, Assen
Ee00aalandschapsecologieVink, A.P.A.Landschapsecologie en landgebruik1980Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht
Ee00aalandschapsecologieSchroevers, P.J. (red.)Landschapstaal / Een stelsel van basisbegrippen voor de landschapsecologie / Reeks Landschapsstudies1982Pudoc, Wageningen
Ee00aalandschapsecologieDorp, D. van (red.)Landschapsecologie / Natuur en landschap in een veranderende samenleving1999Boom, Amsterdam
Ee00aalandschapsecologieTeune, P.J. & M.J.M. TerlingenMilieugeografie / Een ecologische benaderingswijze – Wereld in wording1979Malmberg, 's-Hertogenbosch
Dh03aapetrologie, mineralogie en paleontologiePerk, F. (red.)Barnsteennummer / Het Zeepaard2010Strandwerkgemeenschap, Diemen
Ee01aalandschapsecologieKalkhoven, J.T.R., A.H.P. Stumpel & S.E. Stumpel-RienksLandelijke Milieukartering / Een landschapsecologische kartering van het natuurlijk milieu in Nederland ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau / RIN Verhandeling nr. 91976Staatsuitgeverij, Den Haag
Ee01aalandschapsecologieKalkhoven, J.T.R., A.H.P. Stumpel & S.E. Stumpel-RienksLandelijke Milieukartering / Een landschapsecologische kartering van het natuurlijk milieu in Nederland ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau / Bijlagen1976Staatsuitgeverij, Den Haag
Ee01aalandschapsecologieAnonymusLange termijn ontwikkelingen van voedselarme milieus en grondwater van de pleistocene zandgronden / Een verkenning van de periode 1900-20251983Rijksuniversiteit Utrecht
Ee01aalandschapsecologieAnonymusLange termijn ontwikkelingen van voedselarme milieus en grondwater van de pleistocene zandgronden / Een verkenning van de periode 1900-2025 / Kaarbijlagen1983Rijksuniversiteit Utrecht
Ee01aalandschapsecologieBokhorst, J.Bodem onder het landschap / Ontdek het fundament van natuur en boerenland2006Roodbont, Zutphen
Ee01aalandschapsecologieOpdam, P., T.A.W. van Rossum & T.G. CoenenEcologie van kleine landschapselementen1986Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum
Ee01aalandschapsecologieSchipper, P.C. & M.J. NoorenMethode en toepassing / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in negen belangrijke landschapstypen / Indicatorsoorten nr. 12007Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieJalink, M.H. & A.J.M. JansenBeekdalen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen / Indicatorsoorten nr. 2 / Veldversie1995Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieJalink, M.H. & A.J.M. JansenBeekdalen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen / Indicatorsoorten nr. 21995Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieJalink, M.H.Laagveenmoerassen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in laagveenmoerassen / Indicatorsoorten nr. 3 / Veldversie1996Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieJalink, M.H.Laagveenmoerassen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in laagveenmoerassen / Indicatorsoorten nr. 31996Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J. & M.H. JalinkHoogvenen / Indicatorsoorten voor verdroging en eutrofiëring van plantengemeenschappen in hoogvenen / Indicatorsoorten nr. 4 / Veldversie1998Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J. & M.H. JalinkHoogvenen / Indicatorsoorten voor verdroging en eutrofiëring van plantengemeenschappen in hoogvenen / Indicatorsoorten nr. 41998Staatsbosbeheer, Driebergen
Ee01aalandschapsecologieAggenbach, C.S.J., M.H. Jalink & A.J.M. JansenVennen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in vennen / Indicatorsoorten nr. 5 / Veldversie1998Staatsbosbeheer, Driebergen
10565 resultaten.