KNBcode Codenaam Auteur Titel Jaar Uitgever
Qz00aaorganisaties diversRompas, C., C. Schulze & R. Plevier (red.)Afvalzorg jaarboek 20032004Afvalzorg, Haarlem
Uc00basociale geografieBaaijens, M., G. de Jong & D.T.E. van der PloegKind, school en aarde / Didactische aanwijzingen voor het aardrijkskunde-onderwijs op de basisschool1973Agon Elsevier / Amsterdam Brussel
Kf99aamilieufilosofie specifiekKlerk, J. deDe platwormen vervelen zich / Menselijke deugden en ondeugden, verklaard vanuit het dierlijk verleden1974Agon Elsevier, Amsterdam Brussel
Lc01aawaterbeheersing en landaanwinningKley, J. van der & H.H. ZuidwegPolders en dijken1969Agon Elsevier, Amsterdam Brussel
Eh02aahistologie, cytologie en geneticaHelleman, P.W., J.J. Sixma, P.M. van der Plas & C. Dudok de WitHematologie / Heron Bibliotheek1975Agon Elsevier, Amsterdam Brussel
Gi00aavogelsCameron, A. & C. PerrinsDe wereld van de vogels1976Agon Elsevier, Amsterdam Brussel
Ud99aaeconomie specifiekHueting, R.Nieuwe schaarste en economische groei1974Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel
Ud99aaeconomie specifiekHueting, R.Nieuwe schaarste en economische groei / Meer welvaart door minder produktie?1974Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel
Ed00aaecologieTudge, C.Het milieu1988AGON, Amsterdam
Kf01aamilieufilosofie mens en landschapThomas, K.Het verlangen naar de natuur / De veranderende houding tegenover planten en dieren, 1500-18001990Agon, Amsterdam
Nd02faParijs wijken en buurtenGlyn, A.Agon gids voor Parijs1988Agon, Amsterdam
Ne02dzWenen geschiedenis specifiekSchorske, C.Wenen in het fin de siècle / De crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst1980Agon, Amsterdam
Uc08zzstadsgeografie overigOlsen, D.De stad als kunstwerk / Londen, Parijs, Wenen 1814-19141991Agon, Amsterdam
Dg00aabodemkundeDriessen, P.M. & R. Dudal (red.)The major soils of the world / Lecture notes on their geography, formation, properties and use1991Agricultural University Wageningen
Td03zzprofessionalisering overigHenfi, J.Kapstok rekenen / Opzoekgids voor rekenzaken1991Ajodakt, Voorschoten
Gf07aavliegen en muggenMeigen, J.W.Diptern-Farbtafel nach den bisher nicht veröffentlichten Original-Handzeichnungen Meigens / Abbildung der europaeischen zweiflügeligen Insecten, nach der Natur / Beiträge zur entomologie jrg. 25 nr. 2 p383-5001975Akademie-Verlag, Berlin
Te05bzNME op school specifiekBastings, M. & M. UijlingsVan vonk tot lopend vuurtje / De coördinator natuur- en milieu-educatie in de basisschool1997Akelei, z.pl.
Kf04aamilieufilosofische visiesPeterse, G. (red.)Naar een filosofie van verbondenheid1991Aktie Strohalm, Utrecht
Kc02aamilieurapporten en milieuvisiesBruges, J.The little earth book2001Alastair Sawday, Bristol
Oj01fbNoord-HollandAlbers, L., P. Sauren & I. GroeneveldLandgoed Elswout / Historische aanleg en beplanting2013Albers Adviezen Historische Parken, Utrecht
10564 resultaten.