KNBcode Codenaam Auteur Titel Jaar Uitgever
Fa06aaplantkunde/botanieVuyck, L.De plantengroei der duinen1898Adriani, Leiden
Gf05aakeversEverts, E.Coleoptera Neerlandica / De schildvleugelige insecten van Nederland en het aangrenzend gebied / deel 11898Martinus Nijhoff, Den Haag
Fa03aaplantkunde/botanieCalkoen, H.J.Planten-atlas1898Sijthoff, Leiden
Ac02aanatuurbundels en verzamelde werkenHeimans, E., J. Jaspers & J.P. Thijsse (red.)De Levende Natuur / Tijdschrift voor natuurvrienden1898/1899/1907/1908Versluys, Amsterdam
Ma00aawereldPosthumus, N.W.Beknopt leerboek der aardrijkskunde1899Campagne & Zoon, Amsterdam
Oa05aaNederland toponiemen en plaatsenPott, M.Aardrijkskundig woordenboek van Nederland1899Wolters, Groningen
Gf06bavlinder- en rupsenherkenningUildriks, F.J. van, V. BruinsmaVlinderwereld / Honderd Nederlandsche vlinders en rupsen, afgebeeld, beschreven en in hun leven geschetst1899Versluys, Amsterdam
Ac02aanatuurbundels en verzamelde werkenHeimans, J., J. Jaspers & J.P. ThijsseDe Levende Natuur1899/1900Versluys, Amsterdam
Gf00bainsectenherkenningOudemans, J.T.De Nederlandsche insecten1900Thieme, Zutphen
Ha03aaschimmelkunde/mycologieDestrée, C.Handleiding tot het bepalen van de in Nederland groeiende hoogere zwammen1901Nederlandse Botanische Vereeniging, z.pl.
Fc01aamossenGarjeanne, A.J.M.Mosflora van Nederland1901Wolters, Groningen
Ac02aanatuurbundels en verzamelde werkenHeimans, E. & J.P. Thijsse (red.)De Levende Natuur / Tijdschrift voor natuurvrienden1901/1902/1903Versluys, Amsterdam
Oa08aaNederland toerismeBlink, H.Van Eems tot Schelde / Wandelingen door oud en nieuw Nederland / deel 1 / Holland langs de duinen (incl. Amsterdam)1902Van Holkema & Warendorf, Amsterdam
Gf05aakeversEverts, E.Coleoptera Neerlandica / De schildvleugelige insecten van Nederland en het aangrenzend gebied / deel 21903Martinus Nijhoff, Den Haag
Gf05aakeversEverts, E.De schildvleugelige insecten (Coleoptera) / Lichaamsbouw, ontwikkeling en verblijf alsmede eene kokrte mededeeling over het verzamelen en prepareeren1903Martinus Nijhoff, Den Haag
Oj01bzNoord-HollandPennink, I.M.K.De prise d’eau der Amsterdamse duinwaterleiding1903
Ez00aabiologie divers (bv toxicologie)Jaspers, J.Kweeken en verzamelen1904Versluys, Amsterdam
Oa08aaNederland toerismeBlink, H.Van Eems tot Schelde / Wandelingen door oud en nieuw Nederland / deel 2 / Het gebied van Holland’s groote rivieren; het Zuid-Hollandsch-Zeeuwsch Deltaland; door Noord-Brabant1904Van Holkema & Warendorf, Amsterdam
Ga00aadierkunde/zoölogieBlanc, H.Zoologie / Cours élémentaire d’histoire naturelle a l’usage de l’enseignement secondaire1904
Ac01aanatuur en milieu (levende natuur, bv encyclopedisch)Heimans, E. & J.P. ThijsseWandelboekje voor natuurvrienden1904Versluys, Amsterdam
10161 resultaten.