Sepp, J.Chr.

Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene geographie dezer provinciën, en eene aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; Nevens een bericht der voornaamste logementen, als mede der jaarmarkten of kermissen, en eene korte doch zaakelyke beschryving van alle steden en veele andere plaatsen dezer landen

Informatie over dit boek:

facsimile 1773