Wandschilderingen af

Na bijna een jaar is het eindelijk zover: twee wandschilderingen zijn nu voltooid. In de ene staat de beroemde zoöloog sir David Attenborough centraal, in de andere de botanicus Carl Linnaeus – de man die de natuur ordende. In de Linnaeusschildering is het naar hem vernoemde torentje in Harderwijk te zien, de plaats waar Linnaeus promoveerde en waar bij dat torentje tegenwoordig de stadsbibliotheek is gevestigd. Als botanicus is hij afgebeeld in een fraaie tuin met buxusboompjes in een waaierpatroon met centraal een fontein. In de tuin zijn ook een fluisterbank te zien en een beeld van de godin Flora, als verwijzing naar de botanie.

Verder is een fraaie verbeelding gemaakt van een Horologium florae ofwel een bloemenklok, naar idee van Linnaeus en beschreven in zijn Philosophia Botanica (1751). De idee daarachter is dat bepaalde planten op bepaalde tijdstippen hun bloemen openen en andere op bepaalde tijdstippen hun bloemen sluiten. Aan de hand van het openen en sluiten van de bloemen zou je dan kunnen zien hoe laat het is. Een uiterst poëtisch en tot de verbeelding sprekend idee maar helaas niet of nauwelijks werkend. Behalve de breedtegraad is ook het weer een factor van belang en dat is vanzelfsprekend niet zo gelijkmatig als je zou wensen om een bloemenuurwerk goed te laten lopen.

Het idee voor de sexuele classificatie van planten – zoals te zien in Genera Plantarum (1737) én in de wandschildering – bleek eveneens niet houdbaar waardoor de indeling voor planten moest worden herzien. Maar dat is wel hoe wetenschap werkt: soms wordt een pad ingeslagen dat bij nader inzien een doodlopende weg blijkt. Maar wie nooit iets anders probeert, zal ook geen nieuwe ‘wegen’ ontdekken. Het blijft bijzonder om te zien hoeveel inspanningen grote wetenschappers hebben verricht om tot iets te komen dat achteraf helemaal niet bleek te kloppen. Wat wel stand hield was de wetenschappelijke naamgeving van soorten, waarbij elke soort een dubbele naam heeft (binominale systeem). Dat geldt ook voor de namen die Linnaeus toekende aan de ruim 5000 destijds bekende organismen. Vanwege de ordening die Linnaeus aanbracht en zijn connectie met de Veluwe, wordt hij geëerd in ons studiecentrum.

Hieronder vast een impressie van een deel van de wandschildering. De totale wandschildering zal na een opening later dit jaar worden getoond op de website. Tot die tijd moet er nog het nodige werk worden verzet. Heel veel dank gaat uit naar de kunstenares van deze fraaie wandschildering: Bianca Snip. Het is dankzij haar talent en enorme geduld dat ook deze wandschildering is geworden zoals die nu is. En dat was soms best een monnikenwerk waarbij het zeker niet altijd meezat. We zijn erg blij het studiecentrum te kunnen verrijken met zulke prachtige kunstwerken.

uitsnede uit de wandschildering van Bianca Snip in het studiecentrum van Aardbalans te Apeldoorn