Rotgans, L.

Wilhem de Derde door Gods genade, Koning van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland, beschermer des geloofs, enz. enz. enz., in heldendicht beschreven / deel 1-2

Informatie over dit boek:

2 delen ineen / ex libris J.J. Temminck

https://pictures.abebooks.com/inventory/30471820311_5.jpg