Anonymus

Verslagen der algemeene vergaderingen van 28 mei 1913, 2 mei 1914, 8 mei 1915, 6 mei 1916 en 12 mei 1917 en bijdragen over enkele terreinen der vereeniging

Informatie over dit boek:

bijlage 1 briefkaart