Crutzen, P. et al.

Veranderingen in het klimaat / Antwoorden op veelgestelde vragen over natuurwetenschappelijke aspecten van klimaatverandering

Informatie over dit boek:

jubileum 150 jaar KNMI / brochure