Aggenbach, C.S.J., M.H. Jalink & A.J.M. Jansen

Vennen / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in vennen / Indicatorsoorten nr. 5 / Veldversie

Informatie over dit boek: