Aggenbach, C.S.J., J. Grijpstra & M.H. Jalink

Uiterwaarden / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden / Indicatorsoorten nr. 10

Informatie over dit boek: