Cleveringa, J.

Reconstruction and modelling of Holocene coastal evolution of the western Netherlands / Geologica Ultraiectina Mededelingen van de Faculteit Aardwetenschappen Universiteit Utrecht nr. 200

Informatie over dit boek:

Engels, samenvatting in Nederlands / proefschrift / bijlage 1 stellingenblad, 1 uitnodiging