Spek. T.

Paleogeografische kaart van Drenthe aan het einde van de vroege middeleeuwen (circa 1000 na Christus)

Informatie over dit boek:

bijlage bij object nr. 4746 en 4747