KNBcode Codenaam Auteur Titel Jaar Uitgever
Da00aaaardwetenschappenSnead, R.E.Atlas of world physical features1972Wiley & Sons, New York
Ba00aauniversumWaelkens, C.De wetenschap van de kosmos / Over de universaliteit van de natuurwetten2010Acco, Leuven Den Haag
Cd01aaweerfenomenenPretor-Pinney, G.The cloud collector’s handbook2009Sceptre, Londen
Da00aaaardwetenschappenFord, A.Heel de aarde / De aarde in het heelal1981Holland, Haarlem
Da00aaaardwetenschappenVlerk, I.M. van der & P.H. KuenenGeheimschrift der aarde / Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners1951De Haan, Utrecht
Da00aaaardwetenschappenCalder, N.Ruimteschip aarde / Satellietverkenningen van onze planeet1991Teleac, Utrecht
Da00aaaardwetenschappenOffeciers, P.W.De blauwe planeet1984BRT, Brussel
Da00aaaardwetenschappenSanders, A.F. & P.M.L. TrommarAarde in balans / De natuurkundige aardrijkskunde van de Nederlandse landschappen / Hoofdzaken uit de fysische geografie HAVO/VWO1992Educatief, Leiden
Da00aaaardwetenschappenEchternach, E., L. Bruning & E. MathlenerZon, zee en sterren / Natuurverschijnselen tijdens de vakantie2001Universum, Utrecht / ANWB, Den Haag
Da00aaaardwetenschappenZonneveld, J.I.S.De aarde als woonplaats / Een inleiding in de zonale fysische geografie / Mens en Ruimte1989Van Gorcum, Assen Maastricht
Fe00aakruidenKrauss, J.C. (red.)42 platen uit Almanach der kruid-kunde voor het jaar 1800 etc. / Tot onderrichting en vermaak voor het schoone geslacht, als ook voor die genen die de eerste beginselen der kruidkunde beoefenen.1800Diederichs / Elwe, Amsterdam
Da00aaaardwetenschappenGregory, K.J.The changing nature of physical geography2000Arnold, Londen
Da00aaaardwetenschappenSintubin, M.De wetenschap van de aarde / Over een levende planeet2009Acco, Leuven Den Haag
Da00aaaardwetenschappenPoel, M. van de & B. VeenBeknopte natuurkundige aardrijkskunde1971Versluys, Amsterdam Antwerpen
Da00aaaardwetenschappenWestbroek, P.De dynamiek van de aarde1992Contact, Amsterdam Antwerpen
Da00aaaardwetenschappenKroonenberg, S.De menselijke maat / De aarde over tienduizend jaar2006Atlas, Amsterdam Antwerpen
Da00aaaardwetenschappenGoossens, D. (red.)De derde planeet / Aula-paperbacks1989Spectrum, Utrecht
Da00aaaardwetenschappenTeune, P.J.Fysische geografie en milieu / Geopte nr. 61821976Malmberg, 's-Hertogenbosch
Ac02aanatuurbundels en verzamelde werkenHeimans, J., N. Tinbergen & J. Wilcke (red.)De Levende Natuur / Nederlands Tijdschrift voor Veldbiologie1947/1948/1949Versluys, Amsterdam
Da00aaaardwetenschappenThomas, J. (red.)Vademecum van de planeet aarde / Feiten, gegevens, namen, jaren, uitersten / De planeet aarde1985Time-Life, Amsterdam
10836 resultaten.