Geelen, L.H.W.T.

Oeco-hydrologische effectbeschrijving van de waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen / Scenariostudie in het noordoostelijk deel en de aangrenzende polders ten einde te voldoen aan voorschrift 8 van de Grondwaterwet-vergunning verleend op grond van artikel 14 en 54 door Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland / Oeco-hydrologisch onderzoek

Informatie over dit boek:

bijlage 1 kaartenboek