Zandstra, J.G.

Noordelijke kristallijne gidsgesteenten / Een beschrijving van ruim tweehonderd gesteentetypen (zwerfstenen) uit Fennoscandinavië

Informatie over dit boek:

bijlage 1 kaartblad