Koppen, K. van et al. (red.)

Natuur en mens / Visies op natuurbeheer vanuit levensbeschouwing, wetenschap en politiek

Informatie over dit boek:

Lezingencyclus ‘Natuur en mens’ 1983