Munting, A.

Naauwkeurige beschryving der aardgewassen, waar in de veelerley aart en bijzondere eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare vrugten, zaden, wortelen en bollen, neevens derzelver waare voort-teeling, gelukkige aanwinning, en heylzaame genees-krachten

Informatie over dit boek:

facsimile 1696 exemplaar nr. 104

74 2124 Botany Munting A