Anslijn, N.

Lijst van insekten in den omtrek van Haarlem gevonden / Ter aanvulling der naamlijst van Nederlandsche insekten, in het 14e deel der verhandelingen geplaatst, nevens eene voorafgaande schets van het insekten-stelsel van Latreille, volgens hetwelk deze lijst gesteld is

Informatie over dit boek: