Kalkhoven, J.T.R., A.H.P. Stumpel & S.E. Stumpel-Rienks

Landelijke Milieukartering / Een landschapsecologische kartering van het natuurlijk milieu in Nederland ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau / RIN Verhandeling nr. 9

Informatie over dit boek:

bijlagen 4 kaarten, 1 legenda, 1 tabellenboekje