KennemerNatuurBibliotheek

Kalkhoven, J.T.R., A.H.P. Stumpel & S.E. Stumpel-Rienks

Landelijke Milieukartering / Een landschapsecologische kartering van het natuurlijk milieu in Nederland ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau / Bijlagen

Informatie over dit boek:

bijlage bij object nr. 734