Kipp, D., H. Selen & E. van Es

Kanaaloevers Apeldoorn / Transformatie van een verouderd industriegebied

Informatie over dit boek: