Barends, Chr.

Jachtwet 1923, houdende bepalingen betreffende de jacht, zooals deze nader gewijzigd is

Informatie over dit boek: