Rijke, P.J. de

Hoogtepunten van de Friese cartografie / Kaarten van provincie, goën, grietenijen; plattegronden van steden en dorpen; Verveningen, slatten, dijken

Informatie over dit boek: