Bakker, H.C.M. de, C.S.A. van Koppen & J. Vader

Het groene hart van burgers / Het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-rapport nr. 47

Informatie over dit boek: