Geldenhouwer van Nijmegen, G., I. Bejczy & S. Stegeman

Gerard Geldenhouwer van Nijmegen (1482-1542) / Historische werken / Lucubratiuncula de Batavorum insula – Historia Batavica – Germaniae Inferioris historiae – Germanicarum historiarum illustratio

Informatie over dit boek:

Latijn, Nederlands / herdrukken 1520, 1530, 1532 en 1542