Anonymus

Gegevens voor de vergunningsaanvraag voor de onttrekking van grondwater aan de duinwaterwinplaats nabij Zandvoort, alsmede infiltratie van oppervlaktewater in hetzelfde gebied

Informatie over dit boek: