Löhnis, F.B., G.E.H. Tutein Nolthenius & A. Staringg (red.)

Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1913

Informatie over dit boek:

jubileum 25 jaar Nederlandsche Heidemaatschappij