Have, C. van der

Een halve eeuw landschapsontwikkeling in De Vellen, Palmveld en Vogelenveld / Een onderzoek naar veranderingen in de vegetatiestructuur in de Amsterdamse Waterleidingduinen zoals die zich hebben voorgedaan tussen 1938 en 1988, onderzocht door middel van luchtfoto-interpretatie, veldwerk en literatuurstudie

Informatie over dit boek:

bijlage 1 kaartblad