Aggenbach, C.S.J., J. Grijpstra & M.H. Jalink

Duinvalleien (kalkrijke duinen) / Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in duinvalleien van het Renodunaal district / Indicatorsoorten nr. 7 / Veldversie

Informatie over dit boek: