Peerbolte, G.H. (red.)

Drenthe in de kaart gekeken / Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen

Informatie over dit boek:

jubileum 100 jaar Provinciale Waterstaat in Drenthe