Stortelder, A.H.F., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel

De vegetatie van Nederland / deel 5 / Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen

Informatie over dit boek: