Blocksma, M. & H. van Maanen

De schaal van richter en andere getallen / De ontcijfering van alledaagse nummers, cijfers, maten en gewichten

Informatie over dit boek: