Veer, M.A.C., L.H.W.T. Geelen & M. van Til

De relatie tussen vegetatie en abiotische (bodem)parameters in vier duinvalleien / deel 2 / Analyse van gekoppelde bodem- en vegetatie-opnamen met behulp van het computerprogramma CANOCO / Oeco-hydrologisch onderzoek

Informatie over dit boek: