Bouman, A.C.

De Nederlandse veenmossen / Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Sphagnopsida / Natuurhistorische Bibliotheek nr. 70

Informatie over dit boek: