Lucretius, T.

De natuur van de dingen / De rerum natura

Informatie over dit boek:

heruitgave 45 vChr. / Latijn, Nederlands