Harris, W.

De lusthof Het Loo van de Koning-Stadhouder Willem III en zijn gemalin Mary II Stuart

Informatie over dit boek: