Mooy, A.J. de & W. van Berchen

De Gelderse kroniek van Willem van Berchen / Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481

Informatie over dit boek:

proefschrift met herdruk van oudst bekende historische tekst over Gelre