Zwetsloot, J.H.

De cultuur der bloembollen / Practische behandeling der voornaamste en meest bekende bolgewassen voor de kamer, den vollen grond, alsmede voor het trekken / Benevens eenige korte wenken voor het kweeken der meest bekende knolgewassen

Informatie over dit boek: