Roo, H.C. de

De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland

Informatie over dit boek:

bijlagen 1 stellingenblad, 5 kaartbladen, 2 dwarsprofielenbladen / proefschrift