Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren

Atlas van plantengemeenschappen in Nederland / deel 1 / Wateren, moerassen en natte heiden

Informatie over dit boek: