Kruijf, T. de et al. (red.)

Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland / Overijssel en Gelderland

Informatie over dit boek: