Slichtenhorst, A. van

Alle de XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen verciert met alle sijn landt-kaerten, steden ende forten, benevens de wapenen der vooghden, graven ende hertoghen

Informatie over dit boek:

facsimilé 1654 / bijlage 1 tekstboekje