KNBcode Codenaam Auteur Titel Jaar Uitgever
Dh00aapetrologie, mineralogie en paleontologieƘstergaard, T.V.Stenen en gesteenten / De natuur in woord en beeld1979Thieme, Zutphen
Ld04aamolensZyl, J. vanTheatrum machinarum universale of Groot algemeen moolen-boek / Behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens, der zelver opstallen, en gronden / deel 11979Wever, Franeker / Buijten & Schipperheijn - Repro Holland, Amsterdam
Oi01caVechtstreek (exclusief Vechtplassen)Zwitserlood, A.J.M.Naar een nationaal landschapspark de Vechtstreek1977Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Gj06bazoogdierenZwiggelaar, L.L.Begrazing door schapen op Paardenkerkhof/Sasbergen (Amsterdamse Waterleidingduinen) / Terreingebruik en de voedselkeuze in de zomer van 19951996Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Te05baNME en CDO (communicatie voor duurzame ontwikkeling)Zwiers, J. et al. (red.)Weg van duurzame ontwikkeling / Een voorontwerp voor een raamleerplan duurzame ontwikkeling, bestemd voor primair en voortgezet onderwijs2000Gemeente Den Haag
Oa04aaNederland landschapZwier, G.J.ANWB Landschappenboek Nederland / Sporen van de geschiedenis2003ANWB, Den Haag
Fa99aaplantkunde/botanieZwetsloot, J.H.Drogen, bleken en verven van bloemen, immortellen, grassen en mossenz.jr.Roebert, Den Haag
Fa04castinzenplantenZwetsloot, J.H.De cultuur der bloembollen / Practische behandeling der voornaamste en meest bekende bolgewassen voor de kamer, den vollen grond, alsmede voor het trekken / Benevens eenige korte wenken voor het kweeken der meest bekende knolgewassenz.jr.Schillemans, Zutphen
Oa01baNederland klimaatZwerver, S. & M.T.J. KokKlimaatonderzoek / Eindrapportage eerste fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-I) 1989-19951999Programmabureau NOP, Bilthoven
Lc01bawaterkeringen en wateroverlastZwemmer, C. (red.)De Dijk / Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek2007Waanders, Zwolle
Kf00aamilieufilosofieZweers, W. (red.)Op zoek naar een ecologische cultuur / Milieufilosofie in de jaren negentig1991Ambo, Baarn
Kf04aamilieufilosofische visiesZweers, W.Participeren aan de natuur / Ontwerp voor een ecologisering van het wereldbeeld1995Van Arkel, Utrecht
Og01bhNederlandZweers, A.Stiekem trots op Apeldoorn / Het naoorlogse verhaal van de stad met het dorpse karakter2017Nabij Producties, z.pl.
Og01bhNederlandZweers, A.Apeldoorn in de steigers2019Nabij Producties, z.pl.
Gi00davogelsZweeres, K. & R. StuurmanVogels om ons heen1969Veen, Amsterdam
Gi00davogelsZweeres, K.Zo leer je vogels kennen nr. 1z.jr.Onbekend, z.pl.
Sb02batekstZweeres, K.Kwerr / Een kapmeeuwenhistorie1942Rutgers, Naarden
Gi03bzwadvogels en watervogels specifiekZweeres, K.KWERR / Een kapmeeuwenhistorie1942A. Rutgers, Naarden
Cd00aameteorologieZwart, B.Informatie in woord en beeld over het weer1970Moussault, Amsterdam
Cd02aavolksweerkunde en weersvoorspellingZwart, B.De weersverwachting voor vandaag en morgen / Prisma-pocket nr. 24961985Spectrum, Utrecht Antwerpen
10799 resultaten.