Krauss, J.C. (red.)

42 platen uit Almanach der kruid-kunde voor het jaar 1800 etc. / Tot onderrichting en vermaak voor het schoone geslacht, als ook voor die genen die de eerste beginselen der kruidkunde beoefenen.

Informatie over dit boek:

alleen illustraties, geen tekst / handgekleurde platen afkomstig uit verschillende delen