Gelre in kaart

Het studiecentrum is dit weekend  verfraaid met zes originele oude kaarten van de provincie en de regio. De oudste kaart dateert uit 1629 en bestrijkt het hele gebied van het voormalige hertogdom Gelre. Een andere kaart, uit 1647 toont de vele sprengenbeken en watermolens op de Veluwe. De grootste kaart toont Gelderland in 1696 (hieronder afgebeeld), ten tijde van Koning-Stadhouder Willem III, degene die in 1684 Paleis Het Loo liet bouwen. De kaart van Tirion uit 1741 toont heel mooi de contouren van de Veluwe met de steden eromheen. Tot slot is er nog een tweeluik van zeer fraaie topografische kaarten van een deel van het Gelders rivierengebied uit 1796. Alle kaarten bij elkaar geven een interessant beeld van belangrijke episoden uit de Gelderse geschiedenis.