Kort verslag over de uitbarsting van Krakatau op 26, 27 en 28 augustus 1883

historisch onderzoeksverslag van ooggetuige en mijningenieur Rogier Diederik Marius Verbeek (1845-1926), geoloog-vulkanoloog foto: Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. – Title plate in: Jaarboek, 1915, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43199103