Beijerinck, W.

Sphagnum en Sphagnetum / Bijdrage tot de kennis der Nederlandse veenmossen naar hun bouw, levenswijze, verwantschap en verspreiding

Informatie over dit boek: